Course information pages

Welcome to MV & Sons Training Services Ltd

Biegle włada językiem angielskim i polskim i jest w stanie szkolić pracowników Europy Wschodniej w ich własnym języku, co zmniejsza ryzyko niezrozumienia często skomplikowanej teoretycznej część każdego szkolenia. Posiada akredytacje ITSSAR i jest w stanie trenować i egzaminowac kursantów w naszych akredytowanych centrach szkoleniowych lub na terenie Państwa zakładu pracy w tygodniu lub weekendy.

Call Dawid Suder on
07878514009

Mozliwość zniżek!!!


back to top of page